Financijski planovi i izvještaji

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI za 2023. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI za 2023. godinu

Financijski plan za 2024. g. i projekcije za 2025. i 2026. g. 

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. g.

Prijedlog financijskog plana za 2024. g. i projekcije za 2025. i 2026. g

Polugodišnje izvršenje financijskog plana Dječji vrtić Zvončica Punitovci 01.01.-30.06.2023

Procedura blagajničkog poslovanja (2)

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga DV ZVONČICA PUNITOVCI

Procedura naplate prihoda u DV ZVONČICA PUNITOVCI

Procedura stvaranja ugovornih obaveza

Procedura o upravljanju imovinom DV ZVONČICA PUNITOVCI

Procedura zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata (2)

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicima i pravovremenog plaćanja

Odluka o raspodjeli rezultata

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončica za 2022. godinu

Bilješke 31.12.2022 DV Zvončica

Financijski izvještaj Dječji vrtić Zvončica 2022-12-31

Financijski izvještaj Dječji vrtić ZVONČICA PUNITOVCI 2023-12-31

2023. godina

 

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije 2024 i 2025. godinu-1

Prijedlog financijskog plana za 2023.g. – Projekcije 2024. i 2025

 

2022. godina

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Polugodišnje izvršenje financijslog plana Dječjeg vrtića Zvončica Punitovci 2022. godina

 

 

 

Skip to content