Financijski planovi i izvještaji

Financijski plan za 2024. g. i projekcije za 2025. i 2026. g.

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. g.

Prijedlog financijskog plana za 2024. g. i projekcije za 2025. i 2026. g

Polugodišnje izvršenje financijskog plana Dječji vrtić Zvončica Punitovci 01.01.-30.06.2023

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE U ODGOVARAJUĆIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

Procedura zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura naplate prihoda u Dječjem vrtiću ZVONČICA PUNITOVCI

Procedura o upravljanju imovinom Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI

Procedura blagajničkog poslovanja

Odluka o raspodjeli rezultata

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Zvončica za 2022. godinu

Bilješke 31.12.2022 DV Zvončica

Financijski izvještaj Dječji vrtić Zvončica 2022-12-31

 

2023. godina

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije 2024 i 2025. godinu-1

Prijedlog financijskog plana za 2023.g. – Projekcije 2024. i 2025

 

2022. godina

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Polugodišnje izvršenje financijslog plana Dječjeg vrtića Zvončica Punitovci 2022. godina

 

 

 

Skip to content