Kućni red

 1. Roditelj je dužan pridržavati se radnog vremena Ustanove te dijete dovoditi u skladu s programom koji su izabrali.
 2. Odgojiteljica je dužna dijete primiti pri dolasku te ga ispratiti po odlasku.
 3. Roditelj treba osigurati djetetu rezervnu odjeću u vrtiću.
 4. U slučaju bolesti djeteta, roditelj treba bez odgađanja obavijestiti vrtić o simptomima i vrsti bolesti.
 5. Ukoliko odgojiteljica primijeti da dijete ima povišenu temperaturu, proljev ili povraća odmah će obavijestiti roditelja koji će doći u najkraćem mogućem roku po dijete.
 6. Nakon preboljene bolesti roditelj obvezno treba donijeti liječničku potvrdu da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.
 7. Odgojiteljice i Ustanova nisu odgovorni za oštećenje ili nestanak igračke koju je dijete donijelo od kuće.
 8. Odgojiteljice će bez odgađanja obavijestiti roditelja o eventualnim promjenama u ponašanju djeteta.
 9. Odgojiteljice su dužne brinuti se o sigurnosti djece te svakodnevno provoditi aktivnosti predviđene Planom i programom odgojno-obrazovnog rada.
 10. Na zahtjev roditelja, odgojiteljica je dužna održati informativni individualni razgovor u vrijeme koje će zajedno dogovoriti.
 11. Roditelj u svakom trenutku mora biti dostupan odgojiteljima i Vrtiću, stoga je potrebno obavijestiti odgojiteljice o eventualnim promjenama telefonskih brojeva.
 12. Roditelj se treba pridržavati datuma plaćanja usluge navedenog u Ugovoru.
Skip to content