Statut i Pravilnik o radu

Statut

Statutom se uređuju statusna obilježja, odnosi osnivača i Vrtića, djelatnost, programi i pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti Upravnog i Odgojiteljskog vijeća, status roditelja, status radnika te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje DV Zvončica Punitovci.

STATUT DV ZVONČICA PUNITOVCI

 

Pravilnik o radu

Pravilnikom o radu Dječji vrtić ZVONČICA PUNITOVCI kao poslodavac uređuje izbor radnika i zapošljavanje, organizaciju i uvjete rada, prava i obveze Vrtića i radnika, plaće i novčane naknade radnika, prestanak radnog odnosa, zaštitu dostojanstva radnika, zabranu diskriminacije te druga pitanja u svezi s radnim odnosima u Vrtiću.

PRAVILNIK RADU DV ZVONČICA PUNITOVCI

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV ZVONČICA PUNITOVCI

Skip to content