NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Zvončica Punitovci, KLASA:601-01/21-01/8, URBROJ:2121/05-07-21-1 i Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnog mjesta Ravnatelja/ice, KLASA: 601-02/22-05/6, URBROJ:2121-33-1-02-22-4 od 19. srpnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončica Punitovci objavljuje NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE.

 

PRILOZI

Natječaj za ravnatelja 2022.god. Dječji vrtić Zvončica Punitovci

Skip to content