Odgojiteljica pripravnica Sara Kvasnovski održala je ogledno predavanje u jasličkoj skupini „Iskrice“ na temu „Boje“. Na samome početku djeca su sudjelovala u eksperimentu „Šareni vulkani“ u kojem smo ponovili nazive boja, ali i ostalih materijala koji su bili potrebni za eksperiment. Djeci se posebno svidjela boja koja je „plesala“ u čašama te su proučavali čaše dok reakcija ulja, boje i šumeće tablete nije nestala. Nakon eksperimenta djeca su slobodno pretraživala sobu i sudjelovala u ponuđenim aktivnostima. Djeci su bile ponuđene raznovrsne aktivnosti kojima su ponavljali nazive boja i njihovo prepoznavanje, ali su razvijali i druge sposobnosti. Djeca su kroz aktivnosti „Čarobna voda“, „Cvjetna livada“, „Potraga za bojama“, „Kiša boja“, „Šareni čepovi“, „Boc- boc štapići“ i „Pronađi par“ razvijala finu motoriku i motoričke sposobnosti ruku, šake i prstiju. Aktivnošću „Pogodi boju“ razvijali smo preciznost pokreta, a aktivnošću „Prati stope“ razvijali smo  koordinaciju i ravnotežu. Poticali smo i razvijali stvaralačke mogućnosti kroz aktivnost „Leptiriću Šareniću“, a razvoj slušne percepcije i osjećaja za ritam kroz aktivnost „Vodeni ksilofon“. Također, kroz sve aktivnosti poticali smo i podupirali  govorno-jezičnu komunikaciju, spontani aktivno-istraživački odnos prema aktivnostima, suradnju, dogovor i radoznalost. Djeci se najviše svidjela aktivnosti „Čarobna voda“ u kojoj su miješali vodu različitih boja i time dobivali nove boje. Također u ovoj aktivnosti  djeca su mogla lijevati vodu u čaše, prelijevati vodu iz posude u posudu, točiti vodu kroz lijevke i na još mnoge različite načine manipulirati vodom.

Što smo sve radili i kako smo se zabavili pogledajte na fotografijama!

 

Skip to content