Vijesti

7 srpnja, 2023

Boje

Odgojiteljica pripravnica Sara Kvasnovski održala je ogledno predavanje u jasličkoj skupini „Iskrice“ na temu „Boje“. Na samome početku djeca su sudjelovala u eksperimentu „Šareni vulkani“

Skip to content