JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj:10/97, 107/07, 94/13, 57/22), Državnog pedagoškog standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj: 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Pozivaju se roditelji djece s područja Općine Punitovci, rođeni u razdoblju između 01.04.2017. i 31.03.2018., koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića, na upis djece u program predškole koji će se provoditi u Dječjem vrtiću ZVONČICA PUNITOVCI, Stjepana Radića 58b, 31424 Punitovci.
Zahtjevi za upis se podnose od 11.09.2023. godine do 22.09.2023. godine u zgradi Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u zgradi Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI ili na web stranici vrtića – dvzvoncicapunitovci.hr.
O terminu roditeljskog sastanka, roditelji/skrbnici polaznika biti će obavješteni telefonskim putem.

Na roditeljski sastanak biti će potrebno donijeti sljedeću dokumentaciju:
• presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista djeteta

• presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
• potvrdu o liječničkom pregledu djeteta od nadležnog liječnika i potvrdu o cijepljenju djeteta
• nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (za dijete s teškoćama u razvoju)

Predsjednik Upravnog vijeća
ZDENKO PERIĆ. v.r.

POZIV ZA PREDŠKOLU PUNITOVCI 2023.-2024

Skip to content