U mjesecu siječnju skupina „Iskrice“ zajedno sa svojim odgojiteljicama u suradnji s djecom proveli su različite aktivnosti na temu „Emocije“.

Djeca izražavaju emocije najviše kroz igru ili aktivnosti u kojima postoji suradništvo ili kooperacija, međusobna interakcija i komunikacija.

Kako bi lakše razlikovali emocije i njihova stanja, odgojiteljice su pripremile poticajnu okolinu (ilustracije i sliko-priče emocija, slikovnice) i materijale za rad i učenje ( didaktička igra „Emocije“,  taktilna ploča „ Moje tijelo“ ) koji su djecu potaknuli na razmišljanje, osmišljavanje različitih strategija kako i na koji način postupiti u kojoj situaciji te osvijestiti vlastite emocije.

Didaktička igra „Emocije“ pomogla je djeci razviti osjećaj za vlastitu emociju ( strah, ljutnju, sreću, ponos i tugu). Djeca su pokazala razumijevanje i empatiju za tuđe osjećaje te kako pružiti potporu i podršku u izazovnim situacijama (konflikt, dijeljenje pažnje i igračaka). Igra je potaknula na koncentraciju i pažnju te kognitivne sposobnosti.

Taktilna ploča „ Moje tijelo“ posebno je zaintrigirala djecu na istraživanje taktilne percepcije te opipavanje strukture i različitosti ponuđenih materijala kao i njihovo umetanje na podlogu ( posebice jer su svi materijali ručno šivani i zalijepljeni na čičak traku).

U glazbenim aktivnostima prisjetili smo se dijelova tijela kroz pokretnu pjesmicu „ Glava, ramena…“ te ponovili i usvojili emocije na vlastitom tijelu.

U našoj knjižnici djeci smo ponudile slikovnice sa prozorčićima, slikovnice sa tvrdim uvezom i različite tematske slikovnice na temu „ emocije“. Djeca su istraživala i promatrala položaj usta i očiju i na temelju toga mogla donijeti zaključak o kojoj se emociji radi na slici. Knjižnica je dobila novu dimenziju i djeca su izražavala zadovoljstvo i osjećaj sreće. Naučili su pravilno koristiti i „čitati“ slikovnice.

 

       

       

     

     

     

      

     

     

     

     

 

 

 

Skip to content