Boravak na otvorenom

Boravak na otvorenom ima pozitivan utjecaj na psihofizički

rast i razvoj.

Djeca na vanjskom prostoru mogu bolje i više zadovoljiti svoju potrebu za kretanjem i slobodom.

Kretanjem i trčanjem ubrzava se disanje, strujanje zraka je brže pa se tako i bolje “čiste” dišni putevi.

Također povoljno djeluje na organe za kretanje, krvotok i živčani sustav, te na socijalizaciju djece i na stvaranje pozitivne slike o sebi.

Odgojitelji, s obzirom na svakodnevne aktivnosti u vrtiću planiraju boravak na otvorenom.

Djeca koja borave na zraku, u prirodi, samostalnija su, bolje spavaju, lakše se koncentriraju, jačaju društvene vještine, fizički su spretnija, a razvijaju i veće razumijevanje za prirodu i okoliš.

 

Skip to content