Obilježavajući Dan Winnie Pooha 18. siječnja koji je uvelike zaokupio dječju pažnju, odlučili smo nastaviti slijediti dječji interes za bajkama i posvetiti se jednoj od najpoznatijih priča dječje fantastike – Alisi u Zemlji čudesa.

Nakon pogledanoga crtanoga filma svakodnevno smo zajedno čitali istoimenu slikovnicu te proučavali i komentirali sve samo ne obične ilustracije. Kroz različite aktivnosti kao što su rezanje škarama, lijepljenje, otiskivanje tempere spužvicom, upotreba drvenih bojica i flomastera utjecali smo na razvoj fine motorike kod djece. Također, djeca su razvijala okulomotornu koordinaciju u manipulativnim aktivnostima kao što su nizanje sličica likova iz priče po veličini, nizanje i slaganje sličica kronološkim redom, uparivanje kvačica sa slovima i fotografija sa zadanim napisanim riječima i sl. Kroz uparivanje kvačica s točkicama i određenog broja likova iz priče (1-10) te kroz različite brojeve i simbole na kartama (1-8), djeca su ponavljala imenovanje brojeva, prebrojavanje količine predmeta te pridruživanje količine predmeta i simbola broja.

Budući da se glavna radnja priče odvija u snu u kojemu je sve moguće, djeca su među sobom podijelila što često sanjaju, a kasnije su to i prenijela na papir što je utjecalo na razvoj njihove mašte i kreativnosti. Priča je dobro poslužila i za simboličku igru pa su se tako djeca često dosjetila pripremiti čajanku, piti čaroban napitak za smanjivanje ili povećavanje, mjeriti visinu uz pomoć stolice i bez, a veliki interes pokazali su i u centru kazališta gdje su često glumili i ponavljali priču uz plošne likove na štapićima.

“Tajna je u tome, draga Alisa, da se okružiš ljudima koji ti srce ispunjavaju srećom. Tada ćete, samo tada, biti u Zemlji čuda.”

 

        

       

                           

               

              

                                  

               

                                

Skip to content