Tema „Boje“ u jasličkoj skupini „Iskrice“

Kroz protekla dva tjedna (02.05.-06.05. i 09.05.-13.05.2022.g.) proveli smo različite aktivnosti kroz temu „Boje“. Cilj teme bio je potaknuti spoznavanje svijeta koji nas okružuje prepoznavanjem i imenovanjem osnovnih boja: crvena, žuta, plava i zelena. Poticali smo razvoj govorne komunikacije u korištenju slikovnica: „Boje“, „Učimo boje s Viktorom“, „Opipaj i osjeti boje“ te razvijali i poticali taktilnu i vizualnu percepciju kroz koordinaciju oko-ruka te finu motoriku radi razvijanja šake i prstiju djeteta u igrama: „ Stavi i izvadi štapić“, „Taktilne ploče u crvenoj, žutoj, plavoj i zelenoj boji“, „Pogodi boju i oblik“, „Građenje i nizanje kocaka po boji“, „Senzorne vrećice u crvenoj, žutoj, plavoj i crvenoj boji“, „Otvori i zatvori čep “ Djeca su kroz likovni senzibilitet i stvaralaštvo mogli osjetiti pod rukom boje, pratiti što se događa kada se pojedine boje pomiješaju otiskivanjem neoblikovanog i prirodnog materijala na podlogu papira. Poticanje svakodnevne tjelesne aktivnosti kroz prirodne oblike kretanja djeca su mogla pokazati u igrama „Skoči na boju“ i kroz „Poligon“ kroz koje su usavršavali svoje vještine i sposobnosti. U svim ponuđenim aktivnostima djeca su aktivno sudjelovala, otkrivala, pridruživala, razlikovala i uspoređivala boje te ih na kraju imenovala. Sada većina djece razlikuje i imenuje boje te rado samoinicijativno uzimaju materijale i poticaje za igru.

 

Odgojiteljice Ivana Vukasović i Natalija Vidaković

 

Skip to content